Vydavatelství při Západočeské univerzitě v Plzni

Vydavatelství při Západočeské univerzitě v Plzni

Univerzitní 2732/8
301 00 Plzeň-Jižní Předměstí

Informace o instituci Vydavatelství při Západočeské univerzitě v Plzni

Vydavatelská činnost ZČU vychází ze zásady umožnit pracovníkům a pracovištím univerzity seznámit veřejnost se svou odbornou činností i jejími výsledky a poskytnout studentům a široké veřejnosti odborné texty, učební texty, skripta s aktuální náplní a vědecké publikace. Pro akademickou komunitu ZČU tím vytváří obecnou podporu jejího odborného a vědeckého života. Předmětem vydavatelské činnosti ZČU je zejména vydávání neperiodických publikací didaktického charakteru určených převážně pro studijní potřeby. Jsou orientovány do oborů zajišťovaných fakultami a mohou mít lokální i celostátní určení. Vydavatelská činnost rovněž zahrnuje vydávání odborných, interdisciplinárních publikací reprezentujících ZČU v pedagogické a vědeckovýzkumné oblasti doma i v zahraničí.

Kde nás najdete?

Zobrazit